Sürdürülebilirlik ⎪Yönetim Sistemlerimiz

PolisanKimya

Yönetim Sistemlerimiz

Kalite Yönetim Sistemimiz

Polisan Kimya olarak kalite prensibimiz; ulusal ve uluslararası standartlara uygun, müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde ürün sunmak, ürün kalitesinde öncü ve lider olmaktır.

Topluma, paydaşlarımıza, çalışanlarımıza ve çevreye duyarlı kalite anlayışımızla; yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz, zamanında ve hatasız karşılamayı, sıfır iş ve çevre kazası hedefliyor ve tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda planlamaya çalışıyoruz.

Çevre Yönetim Sistemimiz

Polisan Kimya olarak ürün ve hizmetlerimizi sağlarken tüm faaliyetlerimizde çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir hizmet ilkelerini benimsemekteyiz. Bu yaklaşımla;

  • İlgili mevzuat ve yasal düzenlemelere uymakta,
  • Yönetimde sistem yaklaşımı ile süreçlerimizi yönetmekte,
  • Tüm faaliyetlerimizde emisyonlar, atık su, katı atıklar, enerji verimliliği, geri kazanım, kaynakların etkin kullanımı gibi önemli çevre konuları ile ilgili performans ölçümlerinin sonuçları değerlendirilmekte, gerekli geliştirme çalışmalarını yapmak üzere hedefler oluşturulmakta, hedefler aksiyon planlarıyla takip edilmekte,
  • Çevreye ve topluma olan duyarlılığımızla örnek olmakta,
  • Global ve ulusal iklim değişikliği mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kurumsal karbon ayakizimizi takip etmekte ve en iyi şekilde yönetmekte,
  • Enerji yönetim sistemi altyapımızla, tesislerimizde ürün ve hizmetlerimiz için enerjiyi ve diğer tüm doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaktayız.

Çevre konusunda yapılan çalışmaların ve kazanımların ayrıntıları her yıl yayımlanan sürdürülebilirlik raporlarımızda yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz

Şirketimizde, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü en üst düzeyde tutmak en önemli prensibimizdir. Sürdürülebilir üretim ve hizmet yaklaşımımız ile tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, komşularımıza sağlıklı çalışma ortamları, emniyetli çalışma ortamları ve şartları oluşturabilmek için iş sağlığı ve güvenliği konusunda sistem yaklaşımı ile gerekli tüm önlemleri almakta, proses ve çalışma risklerini en aza indirmekteyiz.

Polisan Kimya, gelişen teknolojileri takip edilerek proses güvenliğini en üst düzeyde tutmaktadır. Her operasyonda risk değerlendirmeleri ve değişim yönetimi çalışmaları yapılmakta, sürekli olarak iş akışları gözden geçirmekte, daha emniyetli ekipmanlar kullanılmakta, personel teknik bilgi ve yetkinliğini arttırmaya yönelik eğitimler verilmekte, güvenli çalışma ortamları ve koşulları için çalışanlarına en uygun kişisel koruyucuları temin etmekte, gerekli yasal ve periyodik ölçümlerini yapmakta ve takip etmekte, iş izin sistemi ile çalışmaktadır.

Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemimiz

Müşteri şikayet ve taleplerini; açık, adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde çözmeyi ve yüzde yüz müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini hatasız olarak tam güvenli bir ortamda karşılamak ve sürekli daha iyi hizmet verebilmek için sistem yaklaşımı ile müşteri ilişkilerimizi yönetmekteyiz.

CRM (Customer Relationship Management) uygulamamız ile müşteri beklentilerine optimum düzeyde cevap vererek müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi amaçlamaktayız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz

Polisan Kimya olarak iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik gizlilik, bütünlük, kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü riski ortadan kaldırmak veya bu risklerin etkilerini en aza indirmek amacıyla bilgi sistemlerimizi ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının gerekliliklerine uygun bir şekilde yönetiyoruz.

Bilgi güvenliğinin sadece bilgi işlemleri çalışanlarının sorumluluğunda değil eksiksiz tüm çalışanların katılımı sayesinde sağlanabileceği bilinci ile başta çalışanlarımızda olmak üzere tüm kritik paydaşlarımızda farkındalık yaratıyor ve sonuçlarını takip ediyoruz.

Enerji Yönetimi Sistemimiz

Polisan Kimya olarak tüm üretim ve hizmet faaliyetlerimizde, sürdürülebilirlik ilkemiz çerçevesinde, proaktif enerji yönetim sistemi uyguluyoruz.

Şirketlerimizde, enerji verimliliğine yönelik en iyi uygulamaları teşvik ediyor, enerji yönetim davranışlarını güçlendirerek bu konuda bilincin sürekliliğini sağlıyoruz. Enerji performansımızı geliştirmek amacıyla iyileştirme fırsatlarını tespit etmeye çalışıyor, enerji tüketimlerini kontrol altında tutuyor ve hesaplanan enerji kritiklik seviyelerini esas alarak verimlilik çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Enerji verimliliği çalışmalarımızın örneklerine ve bu çalışmalarla sağlanan kazançların ayrıntılarına, her yıl yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarımızda yer vererek izlenebilirliğini sağlıyoruz.